NE ARAMIŞTINIZ ?

Hemşireler, 100. Yılda Samsun'da Toplandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) ev sahipliğinde ve Milli Mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı münasebitiyle "3. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu" Samsun'da yapıldı.  OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUVAM) ile Türk Hemşireler Derneği’nin birlikteliğinde organize ve OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyumda, hemşirelik eğitimi ve mesleğine dair pek çok konu mercek altına alındı.

12 - 18 Mayıs 2019’da kutlanacak Hemşirelik Haftası’nın etkinlikleri kapsamında Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyuma; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi ve Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç, Türk Hemşireler Derneği Samsun Şube Başkanı İlknur Buga, Türkiye’nin çeşitli üniversiteleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden akademisyenler, Samsun’daki kamuya ait ve özel hastanelerde görev yapan hemşireler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sempozyum Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Topluluğu, öğretim üyesi Doç. Dr. Ferit Bulut yönetiminde “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” temalı konser ile eşliğinde müzik dinletisiyle başladı. Konser sonrası Dekan Prof. Dr. Murat Terzi tarafından Doç. Dr. Ferit Bulut ve topluluk üyelerine teşekkür belgeleri ve hediyeleri verildi. ti.

"Hemşireler, Sağlık Hizmetinin Sunulmasında kilit Rol Üstleniyor"

Geçen sene geniş bir katılımla OMÜ’de düzenlenen 2. Hemşireliği Güçlendirme Sempoz yumu’nda işlenen konuları hatırlatan Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç, sağlık hizmetlerinin sunulmasında hemşirelerin kilit rol üstlendiğine dikkat çekti. Bu yıl International Council of Nurses’ın (ICN - Uluslararası Hemşireler Birliği) “Herkes için Sağlıkta Hemşireler Öncü Bir Ses” temasını konuştuğunu belirten Prof. Dr. Kulakaç, ICN’nin bu kapsamda pek çok konunun irdelenmesini önerdiğini dile getirdi.

"Hemşireler; değişime, yenilik ve girişime yanıt vermeli"

Mustafa Kemal Atatürk’ün insan kavramının hemşirelikteki iz düşümüne odaklanacaklarını kaydeden Prof. Dr. Kulakaç, "Sağlık ve sağlık sistemi içerisinde hemşirelik, tüm alanlardaki değişimden fazlasıyla etkilenmektedir. Bir alanda ve konuda değişim olması demek, burada hemşirelerin bakış açılarını, davranış modellerini ve yaklaşımlarını değiştirmesi anlamına gelmektedir. Bunun için öncelikle sürekli değişim olacağını ve her seferinde bu değişime yenilik ve girişimle yanıt vermemiz gerektiğini kabul etmemiz, bu çerçevede yenilikçilik - yaratıcılık kültürünü oluşturmamız kaçınılmaz." diye konuştu.

"İki Sempozyum Hayata Geçirdik"

Çeşitli kurumlarla iş birliklerini geliştirerek Samsun'da iki sempozyuma imza attıklarına vurgu yapan Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, hemşireliğin sağlık disiplinleri içinde sadece bir meslek olmadığını, aynı zamanda sosyal yönü de bulunan bir meslek olduğunu söyledi. Hemşirelerin toplumu esas alan ve insan sağlığını öne çıkaran çalışmaları olduğunu belirten Avcı, bundan sonra da aynı kararlılık ve insani - mesleki sorumlulukla faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti. 

"Mesleki birliğimizi güçlendirirsek sesimiz daha gür çıkacaktır"

Hemşirelerin birlik ve beraberliğinin önemine değinen Türk Hemşireler Derneği Samsun Şube Başkanı İlknur Buga ise, "Eğer mesleki birliğimizi güçlendirirsek sesimiz daha gür çıkacaktır ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyebiliriz. Bu sempozyumun da mesleki dayanışma ve yardımlaşmamıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum.” dedi.

"Sempozyumlar, Bilgilerin Güncellenmesi Adına Son Derece Önemli"

Heşirelik mesleği ve disiplininin önemi ve hayatiyeti üzerinde durarak hemşirelere, anne karnından başlamak üzere bebeklikten yaşlılığa uzanan zaman diliminde her zaman ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Bu tür sempozyumların, bilgilerin güncellenmesi adına son derece değerli olduğu kanaatindeyim. Bu devamlılık ve istikrarın önümüzdeki yıllara da yansıyacağına inanmaktayım. Bilgileri ve emekleriyle bu mesleği yücelten ve bu disipline değer katan bütün hemşireleri yürekten kutluyor, yollarının açık olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu. 

Sempozyumda; OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünaldı Baydın; 2019 ICN teması olan “Herkes için Sağlıkta Hemşireler Öncü Bir Ses” ;  Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Serap Torun, "Atatürk’ün İnsan Kavramının Hemşirelik İz Düşümü" ve Hacettepe Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş ise “Hemşirelikte Mesleki Bütünlük Kavramı ve Sağlığın Öncü Sesi Olmak” adlı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. 

Ardından başkanlığını Prof. Dr. Özen Kulakaç ve Hemşire Hizmetleri Müdürü Şebnem Kayan’ın yaptığı “Herkes için Sağlığa Öncülükte Değişimin Yönetimi” adlı oturumda; OMÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat “Yenilikçilik ve Yaratıcılık Nedir, Ne Değildir?”, İnovatif Hemşirelik Derneğinden Dr. Yeliz Doğan Merih “Sağlığa Öncülük Etmede Yenilikçilik ve Yaratıcılık Kültürünün Oluşturulması” ve son olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Nurhan Eren de “Klinikte Sanat ve Yaratıcılığın Yenilikçi Bir Yaklaşım Olarak Kullanımı” adlı sunumlarıyla sempozyuma katkıda bulundular.

Sempozyum sonunda, katılım ve katkılarından ötürü akademisyen ve hemşirelere hediye, teşekkür belgeleri ve fidan sertifikaları takdim edildi. Sempozyumda yanı sıra, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin tasarlayıp hazırladığı materyallerden oluşan “Yenilikçi Sağlık Eğitimi Materyalleri Sergisi” de katılımcıların ziyaritene sunuldu. 


Etiketler :