NE ARAMIŞTINIZ ?

Ziyaretçi Mesajları

14.02.2019 - Celal Okkay - Ruhİ Uzan

19 MAYIS’IN ÖNEMİ 19 Mayıs 1919 Türk milleti için önemli bir dönüm noktasıdır. Kurtuluş Savaşı, M. Kemal Paşanın 19 Mayıs 1919 günü Samsuna ayak basmasıyla başlamış olup özgürlüğe ve bağımsızlığa ilk adımın atıldığı gündür. Mustafa Kemal, Samsuna 9ncu Ordu Müfettişi olarak görevlendirilerek çıkmıştı. Görevi, Doğu Karadeniz’de kurulmak istenen Pontus Rum Devletine karşı mücadele eden Türkleri kontrol altına almaktı. Böyle bir göreve niçin Mustafa Kemal seçilmişti? Mustafa Kemalin askeri başarıları kendisine güç kazandırmıştır. Mustafa Kemalin hedefi Anadolu’ya geçerek büyük Türk milletine dayanarak bağımsızlık mücadelesini başlatmaktı. 9. ordu Müfettişliği Ona bir takım kolaylıklar sağlayacaktı. Komutanlığın merkezi Erzurum’du ve henüz bölge düşman işgalinden uzaktı.15nci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa da ordusunu dağıtmamıştı. 30 Ekim 1918de Mondoros Mütarekesinin imzalanmasından bir gün sonra Adana’ya giderek Yıldırım Orduları Komutanlığını devralan Mustafa Kemal Paşa, “Savaş müttefikler için bitmiş olabilir; ama bizi ilgilendiren savaş, istikbalimizin savaşı şimdi başlıyor” sözleri ile Milli Mücadelenin başlangıcına işaret etmiştir. Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a gelişinde Boğazdaki işgalci gemilere bakarak “Geldikleri gibi giderler” diyerek milli mücadele azmini ve kararlılığını Samsuna çıkmadan önce yürekten ifade etmiştir 19 Mayıs 1919 günü Samsuna çıkan Mustafa Kemal Paşa, Samsun’dan Havzaya geçti. Amasya, Erzurum ve Sivas Kongrelerini tamamlayıp 27 Aralık 1919da Ankara’ya ulaşmış ve bütün yörelerden halkın temsilcileriyle 23 Nisan 1920’de TBMM’ni açarak, silah arkadaşlarıyla birlikte milli mücadeleyi bütün cephelerde başarılı bir şekilde zafere götürmüş ve büyük taarruzla noktalamıştır. Milli Mücadelenin önderi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük taarruz emrinde “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir! İleri” demiş ve 9 Eylülde İzmir’e ulaşarak Milli Mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştır. 19 Mayıs 1919da Mustafa Kemalin Samsuna ayak basması ile fiilen başlayan Kurtuluş Savaşı 11 Ekim 1922de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen ve 24 Temmuz 1923de imzalanan Lozan Anlaşması ile resmen sona ermiştir. 29 Ekim 1923de Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesinin ardından Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetinin , Türk Ulusunun kalbinde kök saldığını görmek tek amacımdır” diyordu…. M. Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsunda Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle 19 Mayısı Türk gençliğine armağan etti. Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği ve de “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs; 20 Haziran 1938 tarihli kanunla bu ulusal bayramı, “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaya başlandı. Atatürk; Gençler!... Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!... Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” derken Türk gençliğine olan güvenini ifade ediyordu. Sonuç olarak 19 Mayıs 1919 bir milleti esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk milletinin yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, sonuçta bağımsızlığını sağlayan büyük Türk ulusu için bir dönüm noktasıdır. İşte bunun içindir ki Atatürk’e doğum gününü sorduklarında 19 Mayıs demişti. OKUL: ATAKUM / KURUPELİT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12.02.2019 - Ahmet Akyol

Kanımca, Tarih okunması anlaşılması gereken milletler için hayati önem taşıyan ve ders alınması gelecek için had safhada önem taşıyan bir bilimdir. Gerçekten Türk Milleti olarak bizlerin tarihe bu açıdan bakarak önemini özümsemeli fikir ve eylemlerimize yansıtmalıyız. Kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkarak toplumu yozlaştırmadan Büyük Önder Atatürk' ün gösterdiği "Türk Milletini çağdaş muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak" ülküsüne sıkıca sarılmalıyız, ayrışmadan birlik içinde küreselleşmenin tavan yaptığı, güçlünün güçsüzü yok saydığı, zalimin mazlumun yaşama hakkını elinden aldığı yeni dünyada Türk ülküsünü yüceltmeli ve güçlü olmalıyız. / OMÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri

12.02.2019 - Türk Milletinin Tarih Bilincinin Açık Olması Zorun

Kanımca, Tarih okunması anlaşılması gereken milletler için hayati önem taşıyan ve ders alınması gelecek için had safhada önem taşıyan bir bilimdir. Gerçekten Türk Milleti olarak bizlerin tarihe bu açıdan bakarak önemini özümsemeli fikir ve eylemlerimize yansıtmalıyız. Kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkarak toplumu yozlaştırmadan Büyük Önder Atatürk' ün gösterdiği "Türk Milletini çağdaş muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak" ülküsüne sıkıca sarılmalıyız, ayrışmadan birlik içinde küreselleşmenin tavan yaptığı, güçlünün güçsüzü yok saydığı, zalimin mazlumun yaşama hakkını elinden aldığı yeni dünyada Türk ülküsünü yüceltmeli ve güçlü olmalıyız.

11.02.2019 - Gücem AĞmaz

Öncelikle böyle bir 100.yıl coşkusunun içerisinde olmak hem okulum adına hemde şahsım adına gurur verici... Böyle bir organizasyon içerisinde emeği geçen, başta Samsun Valiliği olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara başarılar diliyorum . Saygılarımla İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi mdr.yrd. GÜCEM AĞMAZ

01.01.2019 - Muhammet Pask

Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.